Zaproszenie do nasyłania zgłoszeń: Muzyka w świecie biblioteki

IFLA New Professionals Special Interest Group (NPSIG) oraz Audiovisual and Multimedia Section (AVMS) we współpracy z International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML), zapraszają do nadsyłania zgłoszeń wystąpień, które będą prezentowane podczas otwartej sesji Kongresu IFLA w Dublinie w Irlandii (15-22 sierpnia 2020).

Muzyka w bibliotekach!

Przez wiele lat zastanawiamy się nad zmieniającą się rolą bibliotek. Coraz większy nacisk kładziony jest na biblioteki jako miejsce spotkań, przestrzeń do tworzenia i kreatywności oraz dynamicznie rozwijającą się płaszczyzną do rozwoju naszych społeczności. Jeśli biblioteki chcą współdziałać ze społecznością w tym wymiarze, to powinniśmy zastanowić się nad rolą muzyki. Muzyka jest jednym z najwspanialszych przejawów ludzkiej kreatywności, odzwierciedleniem naszej kultury i historii. Powinniśmy pokazać w jaki sposób muzyka, we wszystkich jej postaciach, jest obecna w naszym codziennym życiu, i zapytać, jaką przestrzeń zapewniamy – lub zabraniamy – aby muzyka istniała w naszych książnicach?

Przykładowe zagadnienia wchodzące w skład tematu:

 • Dostęp do informacji
 • Nowe technologie w społecznościach
 • Cisza w bibliotekach
 • Budowa sieci współpracy
 • Tworzenie przestrzeni integrującej
 • Prawo autorskie

Badając zależności pomiędzy muzyką a bibliotekami, możemy wpłynąć na zmianę warunków pracy w bibliotecznym świecie i dostosować je do zmieniających się potrzeb. Co możemy teraz zrobić w bibliotece? Jako bibliotekarze potrafimy sie zjednoczyć, niszczyć otaczające nas mury i jednoczyć działania w jedno. Powinniśmy kreować zdrowe środowisko  i tworzyć bogatą, różnorodną przestrzeń w naszym świecie bibliotekarzy. Muzyka ma tu do odegrania szczególną rolę. Musimy hałasować, aby przyciągnąć młodych ludzi do bibliotek.

Ludzie potrafią się uczyć, prowadzić badania z muzyką lub bez niej. My potrafimy im to zapewnić. To tylko jedna z zalet wykorzystania muzyki w książnicach i tworzenia żywych bibliotek artystycznych. Muzyka może inspirować czytelników i nas samych.

 

Format:

W nawiązaniu do głównego hasła Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji, “Inspiruj, Angażuj, Umożliwiaj i Łącz”, szukamy dwóch form wystąpień:

Pomocne pytania:

 • Jakie są przykłady współpracy lub dobrych praktyk bibliotekarzy z czytelnikami lub innymi partnerami w pracy nad muzyką w bibliotece?
 • Jak muzyka jest wykorzystywana w bibliotece / świecie bibliotek?
 • Jak biblioteki włączają czytelników/ użytkowników do zaangażowania się i w jakich obszarach?
 • Zmiana ciszy w bibliotekach? Czy muzyka jest wrogiem czy sprzymierzeńcem
 • Jak biblioteki mogą mogą tworzyć i używać własną muzykę każdego dnia w miejscu pracy?
 • Wpływ bibliotek na społeczności w korzystaniu audiowizualnych materiałów promocyjnych (media społecznościowe)
 • Budowa biblioteki z miejscem na muzykę. W jakich formach muzyka może być udostępniana w nowoczesnej bibliotece?

Nasza sesja będzie trwała dwie godziny: pierwsza godzina będzie dedykowana naszym wspaniałym prelegentom a kolejna przeznaczona na konkurs “Muzyka w bibliotece” – prezentacja nadesłanych prac oraz ceremonia rozdania nagród!

STWÓRZ MUZYKĘ W SWOJEJ BIBLIOTECE!

INSPIRUJ OTOCZENIE DO BIBLIOTECZNEJ MUZYKI!

 

Język sesji:

Językiem sesji będzie j. angielski. Jednakże prezentacje mogą być przygotowane w pozostałych oficjalnych językach IFLA.

 

Zgłoszenia powinny zawierać:

–  Tytuł prezentacji

– Abstrakt proponowanego referatu (nie więcej niż 300 słów) 

– Imię i nazwisko prelegenta wraz z tytułem naukowym

– Pracodawca / instytucja 

– Informacje kontaktowe (email, telefon) 

– Krótka biografia prelegenta 

Wyślij propozycje mailowo do 15 kwietnia 2020 na adres : 

NPSIG Coordinator Team email: npsig.ifla@gmail.com

 

Ważne daty i wskazówki dla prezentacji: 

 • Przesłanie abstraktów referatów do: 15 kwietnia 2020
 • Informacja o zaakceptowaniu propozycji zostanie wysłana do 30 kwietnia 2020
 • Przesłanie pełnych tekstów wystąpień do 1 lipca 2020
 • Prezentacja multimedialna powinna być przesłana do  31 lipca 2020

Więcej informacji o konkursie NPSIG Music Contest 2020  znajduje się w wytycznych dostępnych na stronie: https://2020.ifla.org/wp-content/uploads/2020/02/NPSIG-Music-Contest-2020.pdf

 

Pamiętaj:

Przynajmniej jeden z autorów referatu musi być obecny, aby przedstawić podsumowanie artykułu podczas konferencji w Dublinie. Abstrakty należy składać wyłącznie przy założeniu, że koszty uczestnictwa w konferencji będą ponoszone przez autora / autorów / prezenterów zaakceptowanych prac.

Prezentacje muszą być oryginalnymi pracami nieprezentowanymi w innych miejscach. Wszystkie artykuły, które zostaną zaprezentowane podczas WLIC 2020, zostaną udostępnione online w zbiorach IFLA na licencji Creative Commons Attribution 4.0.

Autorzy zaakceptowanych prac muszą wypełnić formularz upoważnienia autorów.

Wszystkie wydatki, w tym rejestracja na konferencję, podróże, zakwaterowanie itp., leżą w gestii autorów/prezenterów. IFLA nie zapewnia wsparcia finansowego, ale na życzenie autora może zostać przygotowany specjalny list z zaproszeniem.

Granty konferencyjne

Lista grantów konferencyjnych jest dostępna na stronie IFLA WLIC Participation Grants.