Registrácia pre IFLAcamp – knižnično kreatívne laboratórium je otvorená.


Registrácia pre IFLAcamp – knižnično kreatívne laboratórium je otvorená.

Poďme si do Kaliningradu zlepšiť motiváciu!

IFLAcamp – knižničné kreatívne laboratórium, je medzinárodná platforma pre výmenu informácií a skúseností a pre vytváranie inovatívnych myšlienok a nápadov. Kombinácia teórie a praxe tu vytvára jedinečný novotvar akéhosi “trhoviska nápadov”.

V máji dovidenia!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s