ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ – "МУЗИКА У БИБЛИОТЕЧКОМ СВЕТУ"

Специјална интересна група за нове професионалце ИФЛА (НПСИГ) заједно са Аудиовизуалном и мултимедијалном секцијом и Међународним удружењем музичких библиотека, архива и документационих центара, специјална интересна група за нове професионалце (НПСИГ) ИФЛЕ и Аудиовизуална и мултимедијална секција уз асистенцију Међународног удружења музичких библиотека, архива и документационих центара (ИАМЛ) позивају заинтересоване професионалце да поднесу предлоге за отворену сесију која ће се одржати за време Светског конгреса из области библиотекарства и информатике ИФЛЕ, у Даблину, Ирска, од 15. до 22. августа, 2020. године.

МУЗИКА У БИБЛИОТЕКАМА!

Годинама уназад посматрамо како се функција библиотеке мења. Наша пажња је све више усмерена на библиотеке као место сусрета и простор за креативност. Библиотека је она која доноси промене и представља динамичан простор који оснажује наше друштво.

Ако се библиотеке желе повезати са друштвом на наведене начине, треба схватити колику вредност има музика. Музика је једна од најдивнијих манифестација људске креативности, одраз наше културе и историје. Требали бисмо показати како је музика у свим њеним облицима присутна у нашим свакодневним активностима и запитати се, који ми простор пружамо или забрањујемо да музика постоји у нашим библиотекама?

ИЗДВАЈАМО СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

 • Приступ информацијама
 • Нове технологије у друштву
 • Тишина у библиотекама
 • Стварање интерактивних мрежа
 • Стварање инклузивног простора
 • Ауторска права

Истражујући однос између музике и библиотеке, можемо мењати наше радне услове и осавременити наш библиотечки свет.

Како можемо ово да спроведемо у пракси? Као библиотекари, заједничким залагањем, треба да збришемо различитости наших “задужења” и да делујемо заједно. Тако стварамо здраво окружење у нашем разноликом, богатом библиотечком свету. Музика у томе има посебну улогу. Морамо имати звук, како би привукли младе људе у наше библиотеке.

Корисници могу да уче, читају и истражују уз музику или без ње. Ми им то можемо обезбедити. Ово је само једна од предности увођења музике и стварања снажних уметничких тврђава у нашим библиотекама. Музика може да инспирише кориснике и све нас.

ФОРМАТ

У складу са темом овогодишњег Светског конгреса из области библиотекарства и информатике, „Инспириши, ангажуј, омогући и повежи“, примамо предлоге за:

 • Радове који би се представили на Светском конгресу из области библиотекарства и информатике (ИФЛЕ), у Даблину, на тему „Музика у библиотечком свету“ и         
 • Аудио материјал (музичка композиција) или аудиовизуелни материјал за НПСИГ Музичко такмичење 2020! Победнички радови ће бити презентовани у другом делу сесије. [За учешће на такмичењу следите следећа упутства ]

ЗАНИМЉИВА ПИТАЊА:

 • Да ли постоји сарадња између библиотеке и корисника/партнера на тему „Музика у библиотеци“? Навести примере из праксе.
 • Како се музика користи у библиотеци/свету библиотеке?
 • На који начин библиотеке могу да укључе кориснике по овом питању?
 • Како се супротставити тишини у библиотекама? Да ли је музика пријатељ или непријатељ?
 • На који начин би библиотеке могле да имају сопствену музику и да ту музику користе свакодневно на радном месту?
 • Какав би утицај библиотеке могле да имају на заједнице уз примену аудиовизуалне промоције (друштвене мреже)
 • Стварање библиотеке са простором за музику. На које све начине може музика да буде доступна у савременој библиотеци?

Сесија ће трајати два сата, први сат ће да буде посвећен нашим одличним говорницима, а други теми „Музика у библиотечком свету“ – са учесницима у НПСИГ Музичком такмичењу и доделом награда!

СТВАРАЈТЕ МУЗИКУ У ВАШОЈ БИБЛИОТЕЦИ!

НЕКА МУЗИКА БИБЛИОТЕКЕ НАДАХНЕ ВАШЕ ОКРУЖЕЊЕ!

Језик сесије:

Радни језик сесије биће енглески. Ипак, излагања могу бити и на неком од званичних језика ИФЛЕ.

Важни датуми и упутства за пријаву:

 • Рок за подношење предлога/апстраката: 15. априлa, 2020.
 • Обавештења о прихватању биђе послата до: 30. априла, 2020.
 • Успешни кандидати у обавези су да пошаљу радове до: 1. јула, 2020.
 • Слајдови презентације би требало да се доставе до: 31. јула, 2020.

Пријавите своје предлоге до 15. марта, 2020. године на следећу имејл адресу:

npsig.ifla@gmail.com

ПРЕДЛОЗИ БИ ТРЕБАЛО ДА САДРЖЕ:

 • Наслов предложене презентације
 • Апстракт предложеног рада (до 300 речи)
 • Име предлагача, као и положај и/или звање
 • Назив послодавца/институције
 • Контакт информације, укључујући имејл адресу и број телефона
 • Кратку биографију предлагача

Предлоге пошаљите на следећу имејл адресу:

NPSIG Team

Email: npsig.ifla@gmail.com

Напомена:

Бар један од аутора рада мора бити присутан да изложи резиме рада о току програма у Даблину. Апстракти се подносе само уз сазнање да трошкове везане за присуство на Конференцији сноси аутор/излагач прихваћених радова.

Рад мора да буде оригиналан, да није раније изложен или објављен. Сви радови који буду представљени на Светском конгресу из области библиотекарства и информатике ИФЛЕ 2020, биће постављени онлајн на сајту IFLA Library у складу са Creative Commons Attribution 4.0 license.

Аутори прихвађених радова су у обавези да попуне формулар: IFLA Authors’ Permission Form.

Сви трошкови, укључујући трошкове регистрације, путовања, смештаја итд. сноси аутор/излагач. ИФЛА није у могућности да понуди финансијску подршку, али може да изда посебно позивно писмо, invitation letter, ауторима/излагачима прихваћених радова.

Грантови за учешће на Конгресу

Списак могућности за подршку можете наћи на веб страници: Apply for Grants & Awards webpage.